Tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Tuula Ihamuotila
Käpynä/Kruununjalokivi.com
Otakaari 5

02150 Espoo


info[at]kruununjalokivi.com


2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Kruununjalokivi.comin asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.


3. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakkuustiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään Kruununjalokivi.com-verkkopalvelun rekisteröintilomakkeesta, tilauslomakkeesta tai asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. 


4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja lupa sähköpostitarjouksien lähettämiseen.


5. Tietojen käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.


6. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kruununjalokivi.comin ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme (Finqu, MailChimp, Gmail) noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. 


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajan suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot tallennetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 


8. Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa ja pyytää poistamaan omat tietonsa asiakasrekisteristämme. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Kruununjalokivi.comin asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.